Home » Vịnh Hạ Long » Thông tin chung » Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thế giới lần 1

Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thế giới lần 1

Sau một quá trình thẩm định và đánh giá kéo dài cuối cùng ngày 17-12-1994 tại kỳ họp thứ 18 tại khách sạn Méridien thành phố Phu kẹt (Thái Lan), Uỷ ban Di sản thế giới đã chính thức công nhận Vịnh Hạ Long vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng về mặt thẩm mỹ theo tiêu chuẩn thứ 3 (tức tiêu chuẩn III ) của Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới với số phiếu biểu quyết 100%. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng với cả nước, bởi sau Cố đô Huế (được công nhận là Di sản văn hoá thế giới tại Kỳ họp lần thứ 17 của Hội đồng Di sản thế giới diễn ra đúng một năm trước đó, tháng 12-1993) thì lần này, Vịnh Hạ Long là địa danh thứ hai của nước ta được xếp vào danh mục Di sản thế giới.

vịnh hạ long, vinh ha long, ha long bay

Quá trình thẩm định:

Năm 1987, Chính phủ Việt Nam chính thức phê chuẩn, tham gia Công ước quốc tế về bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, mở đầu việc hoà nhập vào các hoạt động quốc tế về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản của Việt Nam.

Năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) cho phép Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch) phối hợp với một số địa phương xúc tiến lập hồ sơ khoa học giới thiệu 5 Di sản văn hoá và thiên nhiên trong đó có Vịnh Hạ Long trình UNESCO xem xét, công nhận vào danh mục Di sản thế giới.

Tháng 10-1993, hồ sơ về Vịnh Hạ Long cơ bản được hoàn thành và trình Uỷ ban Di sản thế giới. Ngay sau khi nhận được hồ sơ, Uỷ ban Di sản thế giới đã cử các chuyên gia của tổ chức ICOM (Hiệp hội Bảo tàng thế giới) và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đến Hạ Long để thẩm định tính xác thực và những giá trị của di sản.

Trong quá trình thẩm định của các chuyên gia quốc tế về Di sản (từ tháng 2 đến tháng 10-1994), hồ sơ Vịnh Hạ Long tiếp tục được hoàn tất để làm rõ hơn về ranh giới, tổ chức quản lý, bảo vệ di sản.

Với công nhận di sản thế giới này Vịnh Hạ Long sẽ tiến một bước dài trong quá trình hoàn thiện để tiến tới thu hút và phục vụ khách du lịch ngày một nhiều hơn trong thời gian tới.

Pin It

One thought on “Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thế giới lần 1

  1. Pingback: Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thế giới lần 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>