Home » Vịnh Hạ Long » Thông tin chung » Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thế giới lần 2

Vịnh Hạ Long được công nhận di sản thế giới lần 2

Sau khi UNESCO lần đầu tiên Vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thế giới lần 1 vào này 17-12-1994 tỉnh Quảng Ninh đã xúc tiến việc đệ trình lên UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thế giới lần 2 và sau quá trình thẩm định Uỷ ban di sản Thế giới đã công nhận Vịnh Hạ Long là di sản Thiên nhiên thế giới lần thứ 2 về giá trị địa chất địa mạo với số phiếu tuyệt đối.
hạ long bay, vịnh hạ long

Theo nhận định của ông Hans Friederich – tiến sĩ địa chất học, Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức IUCN tại Hà Nội – giá trị địa chất của Hạ Long là hết sức đặc biệt và hiếm có trên thế giới, nó hoàn toàn đủ điều kiện để công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Theo đề nghị của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và IUCN, tháng 9 năm 1998, giáo sư, tiến sỹ Tony Whalham, chuyên gia địa chất của trường Đại học Trent Nottingham (Hoàng gia Anh) – đã tiến hành nghiên cứu địa chất vùng đá vôi Karst Vịnh Hạ Long.

Sau báo cáo của Giáo sư, Tiến sĩ Tony Walham về giá trị địa chất Vịnh Hạ Long, Trung tâm Di sản Thế giới tại Paris đã gửi thư tới UBND tỉnh Quảng Ninh, Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long yêu cầu xúc tiến việc chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận giá trị ngoại hạng mang tính toàn cầu về địa chất vùng Karst Vịnh Hạ Long. Tháng 7 năm 1999, hồ sơ đệ trình Uỷ ban Di sản Thế giới công nhận Vịnh Hạ Long lần thứ hai về giá trị địa chất đã được hoàn tất. Tháng 12-1999, Uỷ ban Di sản Thế giới đã chính thức xác nhận vấn đề này và đưa việc thẩm định hồ sơ và công nhận giá trị địa chất Vịnh Hạ Long vào năm 2000.

Tháng 3-2000, giáo sư Elery Hamilton Smith, một chuyên gia nổi tiếng của Australia, thành viên của tổ chức IUCN được cử tới Hạ Long để thẩm định tính xác thực của hồ sơ, giá trị địa chất cũng như đánh giá về thực trạng quản lý và đưa ra một số khuyến nghị.

Sau báo cáo của giáo sư Elery Hamilton Smith, tháng 7 năm 2000, kỳ họp giữa năm của văn phòng Trung tâm Di sản thế giới tại Paris đã chính thức đề nghị Uỷ ban Di sản Thế giới công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới bởi những giá trị ngoại hạng về mặt khoa học địa chất theo tiêu chuẩn (i) của Công ước về bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.

Ngày 29-11-2000, tại kỳ họp toàn thể lần thứ 24 tại thành phố Cairns, Bang Qeensland, Australia, Uỷ ban di sản Thế giới đã công nhận Vịnh Hạ Long là di sản Thiên nhiên thế giới lần thứ 2 về giá trị địa chất địa mạo với số phiếu tuyệt đối.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>